Wilt u uw gegevens aanpassen? Log dan hier in.

Over het Meertens Panel

Het Meertens Instituut bestudeert en documenteert taal en cultuur in Nederland, en Nederlandse taal en cultuur in de wereld. In ons onderzoek staan de verschijnselen centraal die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.

Een groot deel van ons onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een groep respondenten, het Meertens Panel. Door het invullen van (inmiddels digitale) vragenlijsten informeren de panelleden ons over alledaagse leefcultuur en taalgebruik.

Iedereen van zestien jaar en ouder, die woonachtig is in het Nederlandse taalgebied is welkom in het Meertens Panel. Ook naar het buitenland verhuisde sprekers van het Nederlands zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe panelleden dus voel u vrij om ook anderen uit te nodigen zich aan te melden.

Aanmelden voor het Meertens Panel

Where the old meets the new: ‘citizen science’ en historische vragenlijsten, een lange traditie bij het Meertens Instituut

Onderzoek waarin ook mensen buiten de wetenschap een actieve rol spelen wordt ook wel aangeduid met de Engelse term citizen science, of in het Nederlands: burgerwetenschap. De laatste tijd wordt deze term veel gebruikt in de wetenschap, maar het doen van onderzoek met behulp van informanten uit de samenleving kent een lange traditie bij het Meertens Instituut. We doen dit al bijna 90 jaar.

Al vanaf 1931 worden er vanuit het Meertens Instituut – voorheen het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde – vragenlijsten verstuurd naar een grote groep mensen in Nederland, en later ook Vlaanderen. Ze bevatten vragen over het lokale dialect en lokale tradities. In de periode tussen 1931 en 2005 stuurde het Meertens Instituut papieren vragenlijsten uit, daarna ging het instituut over op digitale vragenlijsten. 

Kaartenbank en Vragenlijstenbank

Met de antwoorden op de historische vragenlijsten zijn onder meer de beroemde dialectkaarten en kaarten met gebruiken van het Meertens Instituut gemaakt. Deze kaarten zijn terug te vinden in de Meertens Kaartenbank.

Tot nog niet zo lang geleden waren de papieren vragenlijsten uit de periode 1931 – 2005 alleen in te zien in het Meertens Instituut. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het digitaliseren van de vragen en antwoorden. Sinds 2019 zijn de vragen en een deel van de antwoorden ook te raadplegen via de Vragenlijstenbank.

Nog niet alle vragenlijsten zijn gedigitaliseerd. Lijkt het u leuk om mee te helpen met het toegankelijk maken van de vragen en antwoorden? Kijk dan bij het Vele Handen-project: ‘Meertens-vragenlijsten Taal en Cultuur (1931-2005)’. Vrijwilligers helpen hier met het overtypen van de antwoorden op de vragenlijsten.