Wilt u uw gegevens aanpassen? Log dan hier in.

Privacy

Het Meertens Instituut stelt uw medewerking aan onderzoek zeer op prijs. Wij lichten u daarom graag uitgebreid in over hoe wij met uw gegevens omgaan. Op deze pagina vindt u hopelijk antwoord op alle vragen die u hierover kunt hebben. Mocht u niettemin naar aanleiding van de hier verstrekte informatie toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te mailen via panel@meertens.knaw.nl.

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons en uw persoonsgegevens worden door ons behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via privacy@bb.huc.knaw.nl.

• De privacyverklaring van het Meertens Instituut en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
• Met vragen over uw privacy mailt u naar privacy@bb.huc.knaw.nl.
• De functionaris voor gegevensbescherming van de KNAW is te bereiken via fg@knaw.nl.

Opslag en gebruik van uw gegevens

Als u zich aanmeldt voor het Meertens Panel geeft u het Meertens Instituut toestemming om de in het aanmeldformulier ingevulde gegevens te bewaren en te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen.

De door u bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens worden alleen voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze zullen niet gebruikt worden om iets te verkopen of om iets aan te prijzen. Uw gegevens worden ook niet gedeeld met derden.

De door u bij enquêtes verstrekte gegevens worden zonder uw naam opgeslagen. Slechts geautoriseerd personeel heeft toegang tot deze gegevens en alleen voor analyse en kwaliteitscontrole. Deze werknemers zijn tot geheimhouding verplicht middels de ondertekening van een vertrouwelijkheidovereenkomst.

Uiteraard zijn de data in alle onderzoekspublicaties volledig geanonimiseerd.

Bij het inschrijven als lid van het Meertens Panel geeft u een profiel van zichzelf op. Dit profiel wordt gebruikt om onze vragenlijsten beter op bepaalde doelgroepen af te kunnen stemmen. Wanneer wij onderzoek doen naar bijvoorbeeld feestgebruiken bij ouderen, dan is het immers zinloos om ook jongeren voor dat onderzoek te benaderen.

Uw profiel wordt ook gebruikt om te voorkomen dat u bij het meedoen aan ons onderzoek steeds weer dezelfde vragen moet beantwoorden. Bij elke vragenlijst die u invult worden daarom automatisch uw geslacht, geboortejaar, woonplaats, geboorteplaats, gezinssituatie, inkomensniveau en opleidingsniveau opgeslagen.

Technische zaken

De interfaces voor onze databases zijn zo ingericht dat onze medewerkers de door u verstrekte gegevens alleen voor statistische en administratieve doeleinden kunnen gebruiken.
Wij zijn voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen om de veiligheid van ons systeem te waarborgen.

Uitschrijven

Als u zich afmeldt als lid van het Meertens Panel, bent u ook echt uitgeschreven. Uw naam en de rest van uw profiel worden dan uit onze administratie verwijderd. De door u verstrekte, geanonimiseerde onderzoeksgegevens worden niet verwijderd, tenzij u dit uitdrukkelijk van ons vraagt. Neem hiervoor contact op met panel@meertens.knaw.nl.